Sim Tiến Đôi

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.26.27.28.29 550.000.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
2 0939.97.98.99 380.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
3 07.95.96.97.98 280.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0909.87.88.89 239.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0935.13.14.15 171.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
6 03.56.57.58.59 147.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
7 0909.96.97.98 139.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0918.67.68.69 110.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0947.17.18.19 100.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 09.89.91.92.93 94.500.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
11 0906.57.58.59 91.500.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0916.96.97.98 88.500.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0777.97.98.99 87.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0939.16.17.18 86.900.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0968.85.86.87 82.500.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
16 0938.57.58.59 79.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0977.26.27.28 78.500.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
18 0909.70.71.72 78.500.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0963.87.88.89 77.200.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
20 0983.454647 72.200.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
21 0383.97.98.99 69.300.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
22 08.62.63.64.65 69.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
23 0799.97.98.99 68.900.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0944.17.18.19 68.500.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0914.87.88.89 67.500.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0889.87.88.89 67.500.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0968.63.64.65 67.500.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
28 09.93.94.95.96 63.900.000 Sim tiến lên đôi Gmobile Gmobile Đặt mua
29 09.94.95.96.97 63.900.000 Sim tiến lên đôi Gmobile Gmobile Đặt mua
30 0936.35.36.37 59.500.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0779.57.58.59 59.300.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0996.87.88.89 58.500.000 Sim tiến lên đôi Gmobile Gmobile Đặt mua
33 0899.87.88.89 58.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0981.35.36.37 57.500.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
35 0965.16.17.18 56.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
36 0817.97.98.99 55.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0938.80.81.82 54.700.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0926.36.37.38 53.400.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
39 0889.90.91.92 49.200.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0762.63.64.65 48.500.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0853.54.55.56 48.300.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0777.56.57.58 46.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0922.57.58.59 45.600.000 Sim tiến lên đôi Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 0707.97.98.99 45.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0888.26.27.28 45.000.000 Sim tiến lên đôi Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0978.61.62.63 45.000.000 Sim tiến lên đôi Viettel Viettel Đặt mua
47 0767.97.98.99 45.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0788.97.98.99 45.000.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0931.94.95.96 44.600.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0708.97.98.99 43.600.000 Sim tiến lên đôi Mobifone Mobifone Đặt mua