Sim Số Đối

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 028.66566665 2.720.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua
2 028.62788887 2.720.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua
3 028.66522225 2.720.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua
4 028.62755557 2.720.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua
5 028.66700007 2.720.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua
6 028.66533335 2.720.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua
7 028.62799997 2.720.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua
8 024.66.536.635 1.830.000 Sim đối Máy bàn Máy bàn Đặt mua