Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 093.365.4078 125.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0777.774.078 85.600.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0815.124.078 49.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 07.7749.7749 46.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
5 07749.07749 44.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0988.88.4953 36.100.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 034.365.4078 36.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
8 09.09.09.4078 35.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0988.13.49.53 34.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0938.13.49.53 34.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0968.77.49.53 33.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0877.77.7749 31.300.000 Sim đặc biệt iTelecom iTelecom Đặt mua
13 0777.77.4953 30.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0911.22.4953 29.600.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0868.68.4078 29.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0788.884.078 28.900.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 03.6666.4078 28.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0971.13.49.53 26.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 0789.13.4953 26.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0777.13.4953 26.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0707.13.4953 26.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0886.154.078 26.100.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 056.789.4078 25.000.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
24 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0934.56.4078 25.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 093.777.4953 24.900.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0899.13.49.53 24.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 059.365.4078 23.700.000 Sim ông địa Gmobile Gmobile Đặt mua
29 0981.77.49.53 23.700.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 08.37.13.49.53 23.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0889.13.49.53 22.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 090.365.4078 22.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0886.13.49.53 21.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0931.13.49.53 20.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0909.79.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0989.98.4078 19.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0995.77.4953 19.500.000 Sim đặc biệt Gmobile Gmobile Đặt mua
40 0944.13.49.53 19.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0933.79.4078 19.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0365.77.4953 18.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 0865.15.4078 18.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0911.77.4953 18.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0967.13.49.53 17.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0965.13.49.53 17.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 07.68.68.4078 16.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0949.15.4078 16.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0945.13.49.53 16.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0782.474.078 16.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua