Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.013.04953 9.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
2 09.03.08.4953 9.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
3 09.08.03.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0707.99.4078 4.950.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0932.00.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0708.49.4953 1.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 07.0369.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
8 09094.04953 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0931.15.4078 15.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
10 07.6789.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0909.70.4953 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0767.49.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 07.078.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0903.01.4078 2.490.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
15 090.68.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0903.48.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0901.49.4953 3.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0776.77.4953 9.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0907.35.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0708.53.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0903.11.4953 1.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0932.79.4078 5.950.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0782.49.4953 990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 07.03.08.4953 7.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 090.156.4078 1.990.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0934.49.77.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0899.81.4078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0787.1177.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0795.15.4078 3.180.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0776.49.77.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0853.414.953 559.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0787.024.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0789.134.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0779.234.953 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0776.494.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0779.2277.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0932.26.4078 1.450.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0919.0777.49 559.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0787.0077.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0902.17.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0789.15.4078 7.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0787.054.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0774.3377.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0796.054.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0787.014.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0776.424.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0796.0077.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0857.787.749 559.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0787.444.078 1.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0776.444.953 1.150.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua