Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0838.15.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0858.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0888.894.078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0852.13.49.53 3.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 081.777.4078 1.680.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0888.77.7749 6.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 081.4444.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0856.13.49.53 3.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0919.804.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 08.1992.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0888.834.078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0941.49.49.53 3.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0944.13.49.53 19.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0888.42.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0947.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0888.804.078 12.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0911.164.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0853.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0846.81.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0901.82.4078 3.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0901.83.4078 5.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0848.09.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0812.41.49.53 770.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0898.12.4078 3.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0842.19.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0901.85.4078 3.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0817.32.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0815.03.49.53 770.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0852.21.49.53 770.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0846.59.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0889.41.4078 1.830.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0846.52.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0815.86.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0837.16.49.53 770.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0842.13.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0845.16.4078 840.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua