Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0836.7777.49 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 082.999.4078 3.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0819.7777.49 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0931.26.49.53 990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0931.28.49.53 1.140.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0933.49.49.53 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0908.61.4953 890.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0901.6777.49 699.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0933.46.4953 1.140.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0937.49.49.53 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0901.62.49.53 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0933.42.49.53 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0937.11.77.49 699.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0931.22.77.49 629.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0908.6777.49 740.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0937.66.4953 1.240.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0964.62.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
18 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 0975.42.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
20 0961.21.7749 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
21 0335.17.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0386.97.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0393.20.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
24 0867.09.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0387.11.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
26 0398.844.953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
28 0344.86.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 0372.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 0965.08.4953 2.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
31 0385.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
32 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
33 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0966.33.4078 8.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0353.12.4078 1.260.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
37 033.898.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
44 08.1981.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0839.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0888.834.078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua