Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0964.62.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0975.42.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0961.21.7749 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0385.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0867.09.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0965.08.4953 2.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0344.86.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0386.97.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0335.17.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0393.20.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
13 0387.11.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
14 0372.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0398.844.953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
16 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 033.898.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 0353.12.4078 1.260.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0966.33.4078 8.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 096.166.4078 6.900.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 096.887.4953 1.290.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
26 0964.254.078 2.850.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
27 0385.90.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0866.47.4078 2.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 037.247.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0967.764.078 3.970.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 086.27.04953 1.680.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
32 0336.09.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0376.17.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0867.93.4078 1.680.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0866.94.4078 2.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 097.222.4953 5.650.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
37 0368.634.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0862.76.7749 670.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 0386.49.49.53 1.990.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 03.8386.4078 4.490.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 0394.46.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0383.51.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 08686.5.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0374.67.7749 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
45 0364.02.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0348.67.49.53 850.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 0987.25.7749 2.500.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0387.30.4078 1.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0326.34.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
50 0868.98.4078 5.350.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua