Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0886.13.49.53 21.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 07749.07749 44.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
6 090.365.4078 22.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 07.7749.7749 46.500.000 Sim taxi Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0909.79.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0789.13.4953 26.500.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0934.56.4078 25.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0971.13.49.53 26.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
12 0868.68.4078 29.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 0707.13.4953 26.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0938.13.49.53 34.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
15 059.365.4078 23.700.000 Sim ông địa Gmobile Gmobile Đặt mua
16 0815.124.078 49.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 09.09.09.4078 35.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0988.88.4953 36.100.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 03.6666.4078 28.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 034.365.4078 36.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 093.777.4953 24.900.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0877.77.7749 31.300.000 Sim đặc biệt iTelecom iTelecom Đặt mua
23 0777.13.4953 26.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0788.884.078 28.900.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0968.77.49.53 33.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
26 0988.13.49.53 34.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0899.13.49.53 24.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0981.77.49.53 23.700.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 0911.22.4953 29.600.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0889.13.49.53 22.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0931.13.49.53 20.400.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
32 056.789.4078 25.000.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
33 08.37.13.49.53 23.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0777.77.4953 30.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0886.154.078 26.100.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua