Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0945.13.49.53 16.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0911.77.4953 18.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0888.804.078 12.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0944.13.49.53 19.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0931.15.4078 15.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
7 07.6789.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0911.33.4078 14.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0916.33.4078 11.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0995.77.4953 19.500.000 Sim đặc biệt Gmobile Gmobile Đặt mua
12 0926.13.49.53 13.500.000 Sim đặc biệt Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
13 0797.15.4078 10.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0965.13.49.53 17.200.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0824.15.4078 10.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0333.13.49.53 15.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 082888.4078 13.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0985.88.4953 12.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
19 0909.79.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0785.15.4078 10.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0949.15.4078 16.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0372.13.49.53 13.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 03.7777.4078 15.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0365.77.4953 18.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
25 0866.68.4078 15.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 088.999.4078 14.200.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0979.66.4078 12.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0798.15.4078 10.800.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
29 039.368.4078 12.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 09.1234.4953 14.700.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0936.77.4953 10.800.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0856.15.4078 10.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0865.13.49.53 12.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
34 0837.77.4953 10.800.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0868.00.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
36 033336.4078 12.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 0989.98.4078 19.500.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 0865.15.4078 18.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0868.88.4953 11.400.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 0946.77.49.53 12.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 07.6666.4078 14.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0866.15.4078 11.100.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0969.68.4078 15.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0819.15.4078 10.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0984.78.49.53 10.800.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0933.79.4078 19.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
47 05.8888.4078 11.200.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
48 0782.474.078 16.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
49 093.4444.078 15.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0867.15.4078 12.000.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua