Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0949.53.4078 6.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0826.13.4953 7.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 09.1983.4078 7.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0966.33.4078 8.050.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
5 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0858.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0888.894.078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0888.77.7749 6.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0888.834.078 6.600.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0947.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0853.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0901.83.4078 5.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 09.03.08.4953 9.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 07.03.08.4953 7.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0932.79.4078 5.950.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0776.77.4953 9.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 09.013.04953 9.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0789.15.4078 7.150.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
26 091.335.4078 9.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0912.51.4078 6.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 096.166.4078 6.900.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
29 038.777.4953 8.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
30 081.666.4078 5.350.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0367.77.49.53 9.550.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
32 0584.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
33 0326.13.49.53 9.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
34 0976.33.4078 6.900.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0786.13.4953 5.260.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0836.15.4078 7.150.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0983.38.4953 8.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
38 08.5678.4953 8.840.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0522.224.078 5.650.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
40 0857.15.4078 7.150.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0866.13.49.53 8.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
42 0373.13.49.53 9.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 035.668.4078 7.950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 076.77777.49 6.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
45 08.17.15.4078 5.340.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0888.81.4078 8.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0869.77.49.53 5.950.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0345.53.49.53 6.130.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
49 0782.154.078 5.260.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0339.99.4953 6.250.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua