Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0704.684.078 2.260.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0818.08.4078 2.130.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0944.78.4078 4.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 082.999.4078 3.800.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0937.49.49.53 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0933.49.49.53 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0965.08.4953 2.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
9 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0856.13.49.53 3.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 08.1981.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0911.164.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0852.13.49.53 3.500.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0829.154.078 4.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0919.804.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0888.42.4078 2.050.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0947.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0941.49.49.53 3.300.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0858.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0853.13.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0839.994.078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0812.77.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 081.4444.078 3.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 08.1992.4078 3.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0898.12.4078 3.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0901.82.4078 3.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0901.85.4078 3.500.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0901.83.4078 5.000.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0903.01.4078 2.490.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0901.49.4953 3.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
45 07.078.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
46 09094.04953 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
47 090.68.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
48 09.08.03.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0707.99.4078 4.950.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0932.00.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua