Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0392.034.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
2 0376.814.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
3 0344.084.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
4 0769.054.078 469.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0334.384.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
6 0374.074.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
7 0344.184.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
8 0327.764.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
9 0359.854.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
10 0358.114.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
11 0397.314.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 0776.29.7749 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0384.784.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
14 0394.004.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
15 0374.164.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0374.22.4953 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
17 0344.644.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0762.134.078 469.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0347.684.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0705.44.4953 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0762.044.078 490.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0352.854.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
23 0773.35.7749 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0567.764.078 384.000 Sim ông địa Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
25 0378.104.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 0987.45.7749 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0335.394.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0389.67.7749 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 0356.394.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0799.12.7749 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0793.084.078 490.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0778.50.4953 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0384.52.4953 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
34 0383.304.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0778.56.4953 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0762.144.078 469.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0774.22.7749 469.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0354.244.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
39 0762.17.7749 469.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0762.124.078 469.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0393.844.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0364.604.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
43 0372.944.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0773.35.4953 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0397.76.4953 440.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0363.874.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0378.014.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
48 0354.774.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
49 0899.61.7749 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0705.22.7749 384.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua