Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0934.134.078 1.600.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0932.054.078 1.600.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0938.734.078 1.600.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0937.834.078 1.600.000 Sim ông địa Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0942.25.4078 1.330.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0917.28.4078 1.750.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0941.72.4078 1.330.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0949.19.4078 1.330.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0942.19.4078 1.330.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0943.41.4078 910.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0941.34.4078 1.330.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0945.13.49.53 16.000.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0941.87.4078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0949.53.4078 6.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0944.78.4078 4.500.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0941.94.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0919.01.49.53 1.250.000 Sim đặc biệt Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0944.19.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0949.34.4078 1.750.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0947.59.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0944.51.4078 1.330.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0943.294.078 980.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0918.21.4078 1.680.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0949.97.4078 1.330.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0943.05.4078 1.830.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0944.89.4078 1.750.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0944.90.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0949.61.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0943.13.4078 1.250.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0916.37.4078 1.100.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 09.1983.4078 7.000.000 Sim ông địa Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0933.42.49.53 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0931.22.77.49 629.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0908.6777.49 740.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0931.28.49.53 1.140.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0937.11.77.49 699.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0933.46.4953 1.140.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0908.61.4953 890.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0937.49.49.53 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0937.66.4953 1.240.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0931.26.49.53 990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0901.6777.49 699.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0933.49.49.53 2.990.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0901.62.49.53 840.000 Sim đặc biệt Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0975.42.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
46 0964.62.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
47 0965.08.4953 2.300.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 0961.21.7749 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
49 0983.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
50 0988.49.77.49 4.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua