Sim Số Độc

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
2 0335.17.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
3 0387.11.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
4 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
5 0386.97.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
6 0372.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
7 0344.86.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
8 0398.844.953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
9 0393.20.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
10 0385.23.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
11 0355.22.4078 2.240.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
12 0353.12.4078 1.260.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
13 033.898.4078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
14 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
15 0325.954.078 1.790.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
16 0392.034.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
17 0342.13.4078 1.090.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
18 0376.814.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0344.084.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
20 0359.444.078 1.680.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
21 0327.88.4953 890.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
22 03.4999.4953 1.890.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
23 0392.104.078 2.690.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
24 0368.50.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
25 0366.45.4078 1.430.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
26 03.8683.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
27 0334.384.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
28 0366.614.953 1.310.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
29 0394.494.078 930.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
30 0348.52.4078 1.020.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
31 0374.074.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
32 0344.184.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
33 0384.13.4078 1.020.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
34 0385.63.4078 950.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
35 0372.37.4078 839.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
36 0327.764.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
37 033.873.4078 1.020.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
38 039.669.4953 1.320.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
39 0382.187.749 685.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
40 0359.854.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
41 034.281.4078 1.020.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
42 0326.03.7749 590.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
43 0358.114.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
44 0397.314.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
45 0384.784.078 440.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
46 0329.13.4078 699.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
47 0344.85.4953 850.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
48 034568.49.53 4.190.000 Sim đặc biệt Viettel Viettel Đặt mua
49 033.443.4078 1.340.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
50 038.806.4078 1.184.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua