Sim Ngũ Quý 1

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 085.24.11111 39.600.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 08762.11111 60.000.000 Sim ngũ quý iTelecom iTelecom Đặt mua
6 08763.11111 60.000.000 Sim ngũ quý iTelecom iTelecom Đặt mua
7 08376.11111 46.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 05239.11111 45.000.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
9 092.69.11111 130.000.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
10 05824.11111 52.000.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 08760.11111 52.900.000 Sim ngũ quý iTelecom iTelecom Đặt mua
12 05699.11111 75.900.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
13 09676.11111 130.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 05846.11111 30.000.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
15 097.30.11111 165.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 096.15.11111 175.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 09212.11111 175.000.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
18 09859.11111 220.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 035.99.11111 99.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0365.811.111 65.209.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 03365.11111 62.100.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 09256.11111 130.000.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
23 085.46.11111 43.900.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 08295.11111 62.100.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 096.35.11111 180.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 05234.11111 61.100.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
27 091.83.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 08394.11111 52.900.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 08688.11111 158.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 083.70.11111 44.600.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 081.47.11111 43.600.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 03537.11111 74.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 085.79.11111 72.200.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 05658.11111 50.100.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
35 05887.11111 40.800.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 085.68.11111 72.200.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 05688.11111 66.000.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
38 05692.11111 43.700.000 Sim ngũ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua