Sim Năm Sinh 1984

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0939.10.07.84 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0907.2.3.1984 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0907.03.02.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0896.7.1.1984 1.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0907.03.01.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0901.22.02.84 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0931.02.03.84 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0909.05.02.84 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0939.8.1.1984 2.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0907.01.03.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0901.07.07.84 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0896.7.3.1984 1.440.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0896.7.2.1984 1.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0939.13.07.84 1.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0896.7.4.1984 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0898.02.1984 1.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0907.06.07.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0976.14.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0978.91.1984 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0869.69.1984 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0378.88.1984 5.350.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0329.05.1984 1.340.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
24 0976.79.1984 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
25 0962.70.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
26 0865.55.1984 10.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
27 0368.66.1984 2.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0964.18.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0333.76.1984 2.240.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
30 0961.15.1984 3.590.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0969.42.1984 2.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
32 0965.92.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0964.86.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 086.999.1984 8.840.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
35 0981.44.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
36 0971.34.1984 2.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
37 0969.65.1984 3.080.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
38 0964.36.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0344.44.1984 8.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0973.04.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
41 0975.23.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
42 0867.77.1984 10.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
43 0334.13.09.84 959.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
44 0967.67.1984 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
45 08.6886.1984 8.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0974.11.01.84 1.980.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
47 0866.66.1984 22.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
48 0977.06.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0969.81.1984 3.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
50 0988.84.1984 13.200.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua