Sim Năm Sinh 1984

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0907.06.07.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0896.7.1.1984 1.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0896.7.2.1984 1.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0907.2.3.1984 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0909.05.02.84 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0896.7.4.1984 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0896.7.3.1984 1.440.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0931.02.03.84 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0939.10.07.84 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0939.13.07.84 1.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0907.01.03.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0898.02.1984 1.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0901.22.02.84 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0939.8.1.1984 2.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0907.03.02.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0907.03.01.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0901.07.07.84 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 08.33.66.1984 3.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0855.01.04.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0949.20.06.84 790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0888.22.08.84 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0818.20.12.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 081.588.1984 3.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 081.966.1984 3.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0943.21.04.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0888.29.02.84 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0915.93.1984 3.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0813.28.09.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0942.12.08.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0943.99.1984 4.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0888.31.1984 4.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0819.22.12.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0946.23.01.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0839.110.484 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0941.07.02.84 790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0944.30.12.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0944.100.784 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0912.23.07.84 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0915.26.1984 3.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0819.08.09.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0947.79.1984 3.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0941.17.01.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0815.25.04.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0888.25.1984 4.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0948.63.1984 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0833.030.884 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0829.88.1984 3.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0833.11.07.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0835.17.06.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua