Sim Năm Sinh 1984

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0939.10.07.84 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0907.2.3.1984 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0939.13.07.84 1.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0907.03.01.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0909.05.02.84 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0898.02.1984 1.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0896.7.1.1984 1.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0896.7.2.1984 1.390.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0907.03.02.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0896.7.3.1984 1.440.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0907.06.07.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0939.8.1.1984 2.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0901.07.07.84 1.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0907.01.03.84 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0901.22.02.84 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0931.02.03.84 1.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0896.7.4.1984 1.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0822.16.12.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0915.63.1984 3.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0839.03.12.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0943.04.05.84 790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 081.588.1984 3.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0833.03.01.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0944.22.02.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0944.03.12.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0945.27.01.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0949.14.04.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0815.25.02.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0946.14.10.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0824.11.1984 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0835.16.09.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0943.10.04.84 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0816.23.03.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 082.568.1984 2.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0888.06.02.84 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0915.93.1984 3.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 08.1992.1984 11.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0818.10.03.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0819.14.01.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0819.05.08.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0829.66.1984 2.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0944.13.04.84 790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0859.88.1984 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0911.08.1984 15.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0888.31.1984 4.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0918.23.1984 4.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0833.11.07.84 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0943.07.10.84 790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0822.01.01.84 990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua