Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0939.8.7.1968 2.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0896.7.3.1968 1.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0939.6.4.1968 1.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0898.03.1968 1.590.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0899.01.1968 1.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0896.7.2.1968 1.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
7 09.31.03.1968 5.250.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0907.7.4.1968 1.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0907.9.2.1968 1.990.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0932.9.5.1968 1.990.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0907.51.1968 1.890.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0907.2.5.1968 2.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0907.8.6.1968 3.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
14 09.07.10.1968 5.750.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0939.4.8.1968 2.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0896.70.1968 1.090.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0939.7.2.1968 2.290.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0896.7.1.1968 1.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0836.87.1968 1.290.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0949.61.1968 2.090.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0945.24.1968 990.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0948.40.1968 940.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0943.401.968 790.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0817.66.1968 1.590.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0812.67.1968 990.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 08.1960.1968 1.990.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0853.89.1968 699.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0835.78.1968 790.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0852.60.1968 699.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0817.10.1968 2.890.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0819.43.1968 990.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 081777.1968 7.270.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 08.2345.1968 7.030.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 082.333.1968 1.034.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0825.93.1968 959.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0825.95.1968 1.034.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 08.5555.1968 7.310.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0834.93.1968 2.380.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 083.444.1968 2.470.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0828.98.1968 1.650.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0838.77.1968 2.380.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 081779.1968 2.470.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 081778.1968 2.380.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0825.98.1968 1.034.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 082.886.1968 1.740.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0825.99.1968 1.034.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 082996.1968 1.034.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0839.9.4.1968 959.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0839.33.1968 2.380.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0828.99.1968 1.550.000 Sim lộc phát Vinaphone Vinaphone Đặt mua