Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0907.9.2.1968 1.990.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0939.6.4.1968 1.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0896.7.3.1968 1.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0899.01.1968 1.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0907.7.4.1968 1.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
6 09.07.10.1968 5.750.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0907.2.5.1968 2.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
8 09.31.03.1968 5.250.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0896.70.1968 1.090.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0939.4.8.1968 2.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0939.8.7.1968 2.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0907.8.6.1968 3.490.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0896.7.1.1968 1.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0898.03.1968 1.590.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0896.7.2.1968 1.690.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0939.7.2.1968 2.290.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0907.51.1968 1.890.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0932.9.5.1968 1.990.000 Sim lộc phát Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0869.581.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
20 0866.391.968 4.490.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
21 03.6666.1968 22.100.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
22 0963.541.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
23 0865.791.968 3.580.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
24 08.6979.1968 5.350.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
25 0866.861.968 7.150.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
26 0962.701.968 3.580.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
27 0974.901.968 2.780.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
28 0963.561.968 4.490.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
29 0966.731.968 3.590.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
30 0971.611.968 4.980.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
31 0964.001.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
32 0865.261.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
33 0972.031.968 3.580.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
34 0862.191.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
35 0869.511.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
36 0865.281.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
37 0974.941.968 2.840.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
38 0866.331.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
39 0973.701.968 3.580.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
40 0975.311.968 3.580.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
41 0869.521.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
42 0986.641.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
43 0869.531.968 4.490.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
44 0333.881.968 5.350.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
45 0969.451.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
46 0865.291.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
47 0865.221.968 2.690.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
48 0973.301.968 3.680.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
49 0962.671.968 4.490.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
50 0865.661.968 3.580.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua