Sim Kép 3

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 05.66.77.88.99 2.000.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
2 09.44.55.66.77 1.500.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0983.77.88.99 789.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 03.88.77.88.99 780.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0888.77.88.99 760.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0777.77.88.99 631.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
7 08.44.55.66.77 520.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0997.77.88.99 511.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
9 0985.66.77.88 350.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
10 0993.778899 342.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
11 0995.778899 340.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
12 0926.77.88.99 280.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
13 0921.66.77.88 270.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
14 0889.77.88.99 250.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0922.33.55.77 227.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
16 0901.66.77.88 225.209.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0385.77.88.99 221.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0912.11.22.33 214.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0997.66.77.88 213.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
20 0919.667799 205.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0922.335599 182.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
22 0906.44.55.66 180.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0981.55.66.77 171.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
24 0828.77.88.99 156.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0822.77.88.99 156.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0858.77.88.99 155.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0788.88.77.99 155.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0909.22.77.99 155.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0916.55.66.77 155.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0935.11.33.99 150.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0901.44.55.66 150.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0993.556677 145.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
33 0888.55.66.77 141.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 079.6.778899 139.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0989.33.55.77 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
37 0985.33.44.55 135.209.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
38 0789.66.77.88 130.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0823.77.88.99 128.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0825.77.88.99 128.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0786.55.66.77 125.209.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0338.667788 121.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0911.11.66.99 120.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0973.33.88.99 119.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
45 0988.22.55.66 119.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
46 0933.11.88.99 119.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0845.77.88.99 117.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0978.33.77.99 110.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
49 0918.33.55.77 110.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0918.228899 108.209.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua