Sim Kép 3

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0976.558899 93.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
3 0965.22.88.99 79.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 0968.11.77.88 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0977.88.99.44 30.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
6 0989.33.55.77 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0971.11.66.99 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
8 0986.22.33.88 99.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 0961.11.77.99 68.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
10 0963.22.33.99 59.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 0869.44.55.66 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0961.33.44.55 99.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
13 0868.33.44.55 54.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
14 0866.11.77.99 49.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0865.55.77.99 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
16 0981.33.44.55 106.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0869.66.77.99 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0961.44.55.66 106.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
19 0869.88.77.99 25.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
20 0866.22.77.99 49.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
21 0865.22.77.99 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
22 0865.11.77.99 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
23 0985.66.77.88 350.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
24 0396.77.11.22 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
25 0397.33.88.44 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
26 0397.33.88.22 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
27 0396.77.88.00 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
28 0396.77.11.44 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
29 0397.33.77.11 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
30 0389.77.44.66 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
31 0396.55.44.11 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
32 0389.77.22.55 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
33 0397.55.44.11 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
34 0396.77.33.11 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 0397.66.99.44 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 0397.66.33.44 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
37 0397.66.77.22 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
38 0397.55.66.33 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
39 0389.44.33.77 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
40 0396.77.44.33 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
41 0397.66.99.00 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
42 0389.44.33.66 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0379.44.99.11 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
44 0397.33.77.00 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
45 0379.44.55.00 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
46 0389.77.44.55 2.900.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
47 0397.33.44.22 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
48 0379.44.11.00 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
49 0379.44.55.22 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
50 0396.77.44.11 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua