Sim Kép 3

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0918.33.55.77 110.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0989.33.55.77 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 0909.22.77.99 155.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0961.44.55.66 106.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
6 0981.33.44.55 106.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0985.66.77.88 350.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
8 0836.778899 104.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0782.66.88.99 101.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0901.44.55.66 150.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0825.77.88.99 128.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0935.11.33.99 150.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0828.77.88.99 156.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0995.778899 340.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
15 0788.88.77.99 155.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0985.33.44.55 135.209.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0973.33.88.99 119.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0901.66.77.88 225.209.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0926.77.88.99 280.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
20 0997.77.88.99 511.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
21 0919.667799 205.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0978.33.77.99 110.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
23 0823.77.88.99 128.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0911.11.66.99 120.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0969.11.88.99 107.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
26 0916.55.66.77 155.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0948.33.44.55 104.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0918.22.88.99 108.209.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0947.11.22.33 104.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0993.778899 342.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
31 0997.66.77.88 213.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
32 0822.77.88.99 156.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0988.22.55.66 119.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
34 0385.77.88.99 221.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 0981.55.66.77 171.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 0921.66.77.88 270.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
37 079.6.778899 139.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0906.44.55.66 180.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0338.667788 121.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
40 08.22.66.77.88 105.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0922.33.55.77 227.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
42 03.88.77.88.99 780.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0888.77.88.99 760.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0889.77.88.99 250.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0888.55.66.77 141.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 08.44.55.66.77 520.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0993.556677 145.000.000 Sim kép Gmobile Gmobile Đặt mua
48 0858.77.88.99 155.000.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0777.77.88.99 631.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
50 05.66.77.88.99 2.000.000.000 Sim kép Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua